Začetki društva

Povzetek prvega biltena 1993 – 1998 (5 let)

ZAČETKI PLANINSKEGA DRUŠTVA MORAVČE IN NJEGOVA USTANOVITEV

Vsem navdušenim gornikom v moravški dolini večkrat porodila želja in misel o planinskem društvu v naši dolini.  Tudi meni se je, posebej ker me je velikokrat k temu vzpodbujal Jurček, ko sva že precej let skupaj vodila ali pa se srečevala na sejah UO PD IMP. Ideja o Planinskem društvu Moravče  je bil velik izziv, ki se ga ni dalo kar na hitro izpeljati…Odločitev je padla poleti 1993, kjer so se v koči pri Krnskem jezeru srečali Franc Peterc, Dušan Grošelj in Jurček Nowakk in se dogovorili, da je potrebno še v tem letu, ko je 100 let planinske organizacije v Sloveniji ustanoviti PD Moravče. Ko se je  Jurček  vrnil s ture po Krnskem pogorju in me vzpodbudil, da naj začnem  pripravljati. Obiskal sem Marijana Grila in ga vprašal za  mnenje, odgovor je bil  poizkusi, bom pomagal… Začel sem obiskovati krajane, ki so bili aktivni gorniki po drugih društvih: Filipa, Braneta, Janeza, Dušana, Ivota … vsak je povedal še za koga, ki bi se vključil. Tako se je na spisku zbralo okrog 70 pristopnih članov, Janez jih je v Pečah  in  okolici pridobil čez 30, pa  Lojzka,  Janez U. in drugi… Do občnega zbora je bilo 130 pristopnih članov, 80 pa se jih je vključilo na samem občnem zboru. Na 1. sestanku pripravljalnega odbora, 27.10.1993, se nas je zbralo 22 najbolj zagnanih. Določili smo ustanovne člane, ki bodo v Domžalah podpisali listino o ustanovitvi PD Moravče in določili datum ustanovnega občnega zbora. Zadolžen sem bil za pripravo programa društva, Dušan pa za statut društva. Na 2. seji, 5. novembra ’93 smo izbrali člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča. Podelili zadolžitve okrog občnega zbora in pri zbiranju finančne pomoči. V sredo 10. novembra smo na Sodišču v Domžalah podpisali ustanovno listino: Nikolaj  Capuder, Marijan Gril, Dušan Grošelj, Jože Jamšek, Janez Jesenšek, Leon Lavrič, Franc Ciril Lavrič, Amalija Lemut, Jurček Nowakk, Filip Prašnikar, Franc Peterc in Ivo Pustotnik. Ta dan smo tudi izbrali znak društva. Na 3. seji, 17. novembra smo določili delovno predsedstvo na OZ, se dogovorili za protokol in ureditev dvorane ter za nadaljnjo delo. Potrditev vseh teh sklepov je bila na Ustanovnem občnem zboru 19. novembra 1993 v Kulturnem domu v Moravčah. Med tem, ko v nekaterih krajih po Sloveniji potekajo proslave ob 100 letnici ustanovitve planinskih društev, smo tudi v Moravčah začutili potrebo po njegovi ustanovitvi. No, ideja niti ni tako nova, saj mnogo naših krajanov že davno pričelo zahajati v gore, sodelovati v delu sosednjih PD; v Domžalah, Kamniku, IMP Ljubljana, Ljubljana Matica in drugih. Lahko bi trdili, da skoraj ni slovenskega vrha, kjer ne bi srečali našega krajana. Tudi tuja gorstva nam niso čisto neznana. Obiskali smo streho Evrope, Češke Tatre, Olimp v Grčiji in še bi se kaj našlo. Kot člani naših sosednjih društev so marsikje prevzemali odgovorne naloge in jih uspešno izvrševali. To kažejo tudi priznanja, ki so jih dobili za svoje delo.Tudi v Moravčah so že vzbrstele zamisli o planinski dejavnosti. Pri Športnem društvu je delovala planinska sekcija, na osnovni šoli pa je dobro deloval planinski krožek pod vodstvom mentorice Amalije Lemutove. Leta 1993 smo ustanovili iniciativni odbor, ki je pripravil vse potrebno za ustanovitev društva, 19. novembra 1993 pa smo imeli ustanovni občni zbor, ki se ga je udeležilo kar 170 ljubiteljev planinstva. Po krajšem kulturnem programu in uvodnem pozdravu g. Franca Lavriča smo se soglasno izrekli za ustanovitev PD Moravče. Na predlog pripravljalnega odbora so prisotni z javnim glasovanjem izvolili 14 članski upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Predstavniki sosednjih Predstavniki sosednjih planinskih društev zaželeli (Domžale, Mengeš, Trzin, IMP Ljubljana) in predstavnik PZS g. Stanonik so novoustanovljenemu društvu zaželeli uspešno delo z željo po sodelovanju. Predsednik Sveta KS Moravče g. mag. Franc Capuder je navzoče pozdravil in se pobudnikom za ustanovitev društva zahvalil za opravljeno delo. Dolgoletni planinski delavec g. Franci Vesel, naš sokrajan, je povedal nekaj klenih misli na pot novemu društvu in njegovemu delovanju. Za predsednika društva smo soglasno izbrali Nika Capudra, za tajnika Leona Lavriča, za blagajnika Dušana Grošlja, za delo z mladimi pa Marijana Grila. Tudi vsem drugim dela ne bo manjkalo. Predsednik je v kratkih besedah podal smernice za delo društva, tajnik pa je prebral Statut društva.  Ob lepo zapetih pesmih Dekliškega  pevskega zbora pod vodstvom Milana Kokalja in veselih zvokih Tria Svetlin, ob prigrizku, ki so ga pripravile naše pridne članice se je razvil lep družaben večer.

Leon LAVRIČ, Marjan GRIL

 

 

Dan, ko je bil razvit naš prapor. V Moravčah smo v soboto, 26. avgusta 1995 razvili naš društveni prapor – prapor Planinskega društva.To se je dogajalo v prijetnem popoldnevu ob vedno vedrih članih PD. V ceremonialu je bilo vse tako, kot se za tak dogodek spodobi. Predsednik PD, Gospod Niko Capuder je v nagovoru pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeležbo in gmotno pomoč. Prapor je razvil boter, župan občine Moravče, gospod Matjaž Kočar. Blagoslovil pa moravški župnik, gospod Viktor Primožič. Zatem je sledil zabavni program. Pogrešali smo svoj planinski prapor. S prostovoljnimi prispevki in s 15 trakovi podjetij, ustanov in društev ter 174 žebljički, smo zbrali toliko sredstev, da smo kupili lep prapor in ga svečano razvili ter predstavili krajanom.To je velik dogodek za vse nas, kakor  za  Planinsko zvezo Slovenije, saj se je z našim društvom njen krog še razširil. Zahvala velja vsem občanom, ki so nam pomagali, obenem pa je to lep in velik dokaz, da so tu doma ljubitelji planin.  (odlomek)

Amalija  Lemut