Moravška planinska pot

Moravška planinska pot je registrirana kot obhodnica.

Dnevnik vsebuje prostor za 10 zabeleženih žigov:

  1. Planinski dom na Uštah – Žerenku (658m),
  2. Pivkelj (880m),
  3. Vrh pri Mlinšah (635m),
  4. Limbarska gora (772m),
  5. Sv. Mohor (522m),
  6. Imenje (380m),
  7. Grad Tuštanj (375m),
  8. Murovica (743m),
  9. Cicelj (819m),
  10. Sv. Miklavž (741m).

Planinsko društvo Moravče za prehojeno pot podeli priznanje in spominsko značko.

Kartonček vsebuje:

prostor za zbiranje žigov,

prostor za beleženje osebnih podatkov,

zemljevid poti in

vodnik po MPP.