50 vrhov

Akcijo 50 vrhov Planinsko društvo Moravče namenja 30 letnici delovanja društva, ki jo bomo praznovali leta 2023. 

Na kartončku je 5 obveznih vrhov, ki so vključeni tudi v Moravško planinsko pot, 45 vrhov pa obiščete po lastni izbiri.

Izpolnjene dnevnike pošljite na:

PD Moravče, p.p. 7, 1251 Moravče.

Pravilnost njegove izpolnitve bo ugotavljal odbor, ki ga bo potrdil in vrnil z jubilejno značko.

Posebno priznanje prejmejo pohodniki, ki se bodo akcije večkrat udeležili.

Akcija traja do 31. 12. 2023.

V gorah vam želimo primerno vreme, obilo gorniških užitkov in varen korak!