TABOR ZA PREDŠOLSKE OTROKE

PREDŠOLSKI PLANINSKI TABOR:
31. 5. – 3. 6. 2022 Zelenica
3. – 6. 6. 2020 Loka pod Raduho
22. – 25. 5. 2019 Planinski dom Gore nad Hrastnikom
6. – 9. 6. 2018 Planinski dom Ušte – Žerenk
8. – 10. 6. 2017 Pohorje – Ruška koča