Osnovni podatki odbora

V društvu delamo z invalidi/OPP že od ustanovitve, od leta 1999 pa s “polno paro”. Nihšče do sedaj ni imel nobenih pomislekov je pa res, da jih pogrešamo, če niso z nami, saj nam popestrijo pohod, druženje …

Jurček NOWAKK               – vodja odbora
              vodnik PZS, ućitelj športa invalidov, vodja programov VŽU OMDR, planinstvo za invalide/OPP
Marjeta ČIČ                       ućitelj športa invalidov, planinstvo za invalide/OPP
Anka ROPRET                  vodnik PZS,  planinstvo za invalide/OPP
Aleksander ROPRET       vodnik PZS, planinstvo za invalide/OPP
Marjan KOCJANČIČ
        vodnik PZS, planinstvo za invalide/OPP
Vera VENE                        mentorica planinskih skupin, planinstvo za invalide/OPP
Vilma NOVAK                   vodja programov VŽU OMDR,
Eva PLAZNIK                   vodja programov VŽU OMDR,
+ Pomočniki vodniki, mentorji …

Odbor je dejaven na pohodih, taborih, zimovanjih istočasno pa ves čas strmi po usposabljanjih/izobraževanjih.
od leta 2017 imamo 5 članov, ki so se usposabljali na pilotnem usposabljanju “Planinstvo za invalide/OPP” tako smo postali vodilno društvo po usposobljenosti in dodali trem vodjem programov VŽU OMDR in doživljajskih taborov in dvema učiteljema športa invalidov.

Jurček na PZS vodi delovno skupino “Planinstvo za invalide/OPP”, Marjeta pa je njegova namestnica, kar je za društvo velika čast/ponos.

Jurček in Marjeta sta spisala Priročnik in planinec, kakor tudi vodila samo usposabljanje.
Spisala sta tudi Dnevnik in planinec, ki je velika motivacija za invalide.