REDNI ZBOR ČLANOV PDM

V soboto 24. februarja je na planinskem domu Ušte – Žerenk potekal 24 redni  zbor članov PDM.

Dnevni red:

  • Pozdrav predsednika društva
  • Izvolitev delovnega predsedstva
  • Poročila odborov za leto 2017
  • Razprava na poročila 2017 in potrditev
  • Predstavitev plana dela in finančni plan za leto 2018
  • Razprava na plan 2018 in potrditev
  • Razno

Moški pevski zbor Tine KOS nam je popestril uradni del, za kar se jim lepo zahvaljujemo

Leon pozdravi vse prisotne člane in članice, ter vse prisotne goste.
Predlaga delovno predsedstvo zbora članov v sestavi Nikolaj CAPUDER – predsednik, članici: Barbara PETERKA in Anka ROPRET, ter zapisnikarja Jurček NOWAKK.
Delovno predsedstvo je izpeljalo zbor članov kakor je potrebno in za leto dni imamo naloge, ki jih bomo izpolnili in s ponosom predstavljali društvo in dolino.