RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA

RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA NA PLANINSKEM DOMU UŠTE – ŽERENK NAD MORAVČAMI

Pred leti je stekel pogovor o tem, kako je potrebno odplake kvalitetno sanirati. Odločitev je padla, potrdilo se je odločitev za postavitev male čistilne naprave s pomočjo rastlinske predelave.

Začetni zagon je pojenjal, delo je počasi a vztrajno vsem prisotnim požiralo voljo do dokončanja. Preprek je bilo mnogo, nesoglasij prav tako, delo je postopoma usihalo, z njim finance, ki jih že tako ni bilo na pretek. A potrebno je bilo dokončati začeto. Dajmo, naredimo to za društvo! Pa so nas nekateri malce po strani gledali – češ katero kolesce se nam je premaknilo?!

Številčnost pridnih rok pri gradnji planinskega doma je izčrpala prenekatero dobro srce. Črpanje pa še ni pojenjalo, tako je bilo pridnih rok vedno manj. A nas je obsvetil žarek sonca. Dokončano je! Ne le fizično, tudi na papirju!

Rastlinska čistilna naprava obratuje. Zdaj upamo na regeneracijo v pravem pomenu besede!

Veseli smo in se zahvaljujemo VSEM za svoj dodani kamenček k tem mozaiku!

Aleksander ROPRET
gospodar PDM