PILOTNO USPOSABLJANJE “PLANINSTVO ZA INVALIDE/OPP” NA NAŠEM DOMU NA UŠTAH

29., 30. septembra in 1. oktobra 2017 smo izpeljali pilotno usposabljanje »planinstvo za invalide« na Uštah. Usposabljanje smo gostil  na našem planinskem domu na Uštah. Prišli so iz vseh »vetrov« in začetki so bili spodbudni, zadnji dan pa smo se polni novega znanja, idej, vtisov, obljub, delovnega zagona … razšli z obljubo po vestnem delu, širjenju znanja … Zelo smo bili veseli sonca (na nebu in v nas), ki nas je grel vse tri dni. 10 predavateljev je 21 slušateljem podajalo zanimive informacije, predvsem pa dosti lastnih izkušenj.
Slušatelji so veliko spraševali in odprle so se dileme in debate. Slišali so konkretne napotke, kako ravnati v določenih primerih. To so bila tudi njihova pričakovanja in so zelo pohvalili tak prenos znanja.
Vzdušje je bilo prijetno in delovno. Poskrbljeno je bilo za vse naše čute, tako da smo se lahko polno prepustili srkanju novih znanj in izkušenj. Najbolj intenzivna je bila izkušnja z drugačnimi/različnimi.
Slušateljica je prišla preko 800 km daleč (Nemčija) na usposabljanje, gluha slušatelja pa sta prišla iz Avstrije, osebno meniva, da je to velik »poklon« in zaupanje programu/projektu, kakor tudi velika podpora delovni skupini, kakor tudi PZS v celoti. Interes za naše usposabljanje je prišel tudi iz Hrvaške, a zaradi drugih obveznosti ni uspet tokrat. Se je pa prijavil za naslednjo izvedbo. 10 predavateljev je 15 slušateljem s planinsko izobrazbo in 6 s neposredno prakso, a strokovni kader za invalide/OPP populacijo, podajalo zanimive informacije, predvsem pa dosti lastnih izkušenj. Pričakovanja so velika, istočasno pa si imamo za izmenjat veliko dobrih praks. Kljub natrpanemu urniku slušatelji niso bili utrujeni in se niso dolgočasili. Ves čas so sodelovali, spraševali in bili aktivni v času predavanj. Tempo predavanj je bil ravno pravšnje. 

Usposabljanje:

Prvi dan – petek 29. september – teorija
Predavanja

  • Lena GABERŠČEK nam je navdušujoče podala osnovne informacije s področja invalidov,
  • Irena LAMOVEC nam je predstavila gibalno ovirane,
  • Darja PAJK nas je popeljala v področje tišine.

Drugi dan – sobota 30. september – teorija
Predavanja

  • Tjaša FILIPČIČ nas je prebujala s pedagoškimi vidiki pri delu z invalidi/OPP,
  • Rozala ARKO nas je popeljala v svet dolgotrajno bolnih, nas opozorila, predstavila naše “sosede” …,
  • Tina JEROMEN nas seznani s psihologijo v športu,
  • Tanja PRINCES nas odpelje v svet MDR – motnje v duševnem zdravju,
  • Zdenka VIRANT nam pomaga razumeti avtizem,
  • Maja BURIAN pa nas seznani s temo.

Tretji dan – nedelja 1. oktober – preizkus znanja, pohod, zaključek
Marjeta in Jurček izpeljeva preizkus znanja,
Jurček predstavi pohod (Ušte – Pivkelj – GEOSS in nazaj) in udeležence (OMDR, osebe s cerebralno paralizo, osebe s spektrom avtističnih motenj …)
Izveden pohod – 63 pohodnikov.
Izpolnjevanje anket, zaključna beseda;
Vse dni so nam pomagali Maja, Miloš in Blaž z izmenjavo dobrih praks in svetovanjem za delo z gluhimi, kakor tudi njihova prevajalka SZJ (Slovenskega znakovnega jezika),

Na samem usposabljanju so bile podane same pohvale od slušateljev, predavateljev in obiskovalcev.
Največkrat je bilo izpostavljeno, pri pričakovanjih, pridobivanje znanja. Informacije o kategorijah invalidnosti in njihove posebnosti ter načine ‘recept’ pristopa do njih in kako jih voditi.
Vsa pričakovanja so bila izpolnjena. Udeleženci so dobili to, po kar so prišli.
Usposabljanje je bilo zelo uspešno. Izvedba je gladko tekla. Predavatelji so svojo nalogo dobro opravili. Navdušujoče so predstavili svoje teme. Pri meri praks so bili zelo doživeti.
Udeleženci so tvorno prispevali k sami vsebini s svojimi vprašanji, komentarji in izkušnjami.
Vreme smo imeli sončno, tako da smo lahko izvedli tudi aktivnosti na prostem.
Pohodniki, ki so vzrok za usposabljanje pa so s seboj odnesli lepe vtise, dnevnike in planinec napolnjene z žigi in doživeto izkušnjo.
Na usposabljanju so se rodile nove ideje za projekte, ki jih nameravamo tudi v naslednjem letu izpeljati. Ena udeleženka je našla mentorico za magistrsko nalogo, druga pa temo svoje magistrske naloge, kar je nam v velik ponos. Kar nekaj je bilo dogovorov o sodelovanju za naprej med  javnimi zavodi in vodniki.

Odziv udeležencev: ”Navdušen nad tem, kar sem dobil in doživel. Hvala za super vikend, novo izkušnjo, ki bi ji moral doživeti vsak!”

 Jurček & Marjeta