TABOR ZA PREDŠOLSKE OTROKE

PREDŠOLSKI PLANINSKI TABOR:

22. – 25. 5. 2019; Planinski dom Gore nad Hrastnikom

6. – 9. 6. 2018; Planinski dom Ušte – Žerenk

8. – 10. 6. 2017;  Pohorje – Ruška koča